ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПодслушваненаGSM.com
- SMARTSPY PRO СОФТУЕР С ЛИЦЕНЗ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ
ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ("СПОРАЗУМЕНИЕ") И СЪПРОВОЖДАЩATA ГО ДОКУМЕНТАЦИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА.
С НАТИСКАНЕТО НА ОТМЕТКАТА "ПРИЕМАМ" И С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ВИЕ ("КЛИЕНТА") УДОСТОВЕРЯВАТЕ, ЧЕ (1) ИМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ, (2) СЕ ОБВЪРЗВАТЕ И ПРИЕМАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ПРИЕМАЙТЕ УСЛОВИЯТА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА И НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ САЙТА.
1. ДЕФИНИЦИИ.
За краткост в това споразумение ще въведем следните термини:
"Компанията" означава ПодслушваненаGSM.com , компанията която разраборва, произвежда и предлага софтуер за мониторниг на мобилни телефони.
"Софтуер" означа програмата SmartSpy Pro или друга нейна версия.
"Клиент" означава крайния потребител закупил лицензионно копие като е приел лицензионните и общи условия.
"Документация" е ръководството и други материали написани от ПодслушваненаGSM.com, предназначени за клиенти, които използват софтуера.
"Дата" е датата, на която клиента се е съгласил и е приел споразумението с натискането на “отметката” под него.
"Лицензионен ключ" е ключа, който клиента получава от ПодслушваненаGSM.com след като клиента е приел условията и споразумението.
"Ъпдейт" е минимална модификация, поправка на грешки, бъгове.
2. ЛИЦЕНЗ И УПОТРЕБА.
Лиценз: ПодслушваненаGSM.com предоставя на клиентите си неексклузивни права, непрехвърлими права и лимитиран лиценз за употребата на софтуера, и само в съответсвие с общите условия и лицензионното споразумение.
Ограничения: Лицензионното копие е предназначено за употреба от краен клиент и не може да се препродава на трети лица. Клиента не може да копира софтуера или части от него. Клиента не може да разбива софтуера на части с цел да го копира или преработи или да извлече кода на софтуера. Клиента не може да премахва текстове, етикети, марки, лога от софтуера или да ги използва без позволението на ПодслушваненаGSM.com.
Софтуера, всички права, имена, документация са ексклузивна собственост на ПодслушваненаGSM.com.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА.
Клиента трябва да докладва за грешки или бъгове при работата със софтуера, за да работим с цел подобряването му.
Задължение на клиента е да провери дали употребата на smartspy не е в противоречие с някои от местните закони в страната, в която се използва. Ако не сте сигурни се посъветвайте с адвокат преди употребата на smartspy. С изтеглянето и инсталирането на smartspy софтуера, Вие се съгласявате, че ще бъде използван само за законосъобразни цели. ПодслушваненаGSM.com не носи никаква отговорност за щетите, до които може да доведе употребата на smartspy софтуера. Отговорност на клиента е да използва софтуера законосъобразно. С покупката, изтеглянето, инсталирането и използването на smartspy, Вие се съгласявате всичко това.
4. ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА. ПодслушваненаGSM.com гарантира, че в 30 дневен срок след получава на лицензионния ключ, софтуера ще работи и функционира както е описано и договорено при заявката за лицензионно копие.
В случай на връщане на сумата заплатена за копието на софтуера, поради някаква уважителна причина, сумата от 59лв е не възстановима, защото е разход за издаване на лицензионния ключ и конфигуриране на Вашия Web акаунт. Няма гаранции: При злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или инцидент, ремонт, промени и / или изменения, които се извършват от лица, различни от ПодслушваненаGSM.com. Ако имате причина, която бъде уважена от Нас, ще Ви бъде върната заплатена сума намалена с таксата за конфигуриране на Web Акаунт и таксата за издаване на лицензионния ключ, общо 59лв.
5. ЛИМИТИ.
ПодслушваненаGSM.com не носи никаква отговорност при загуба на данни, пропуснати ползи, прекъсване на работа, загуба на служебна информация и други вреди причинени от употребата на smartspy pro.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЗАЩОТО ТО Е СВЪРЗАНО ПРЯКО С ВАС И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НЕГО.
С ПРИЕМАНЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И МАРКИРАНЕ НА "OTMETKATA" ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НЕГО И С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ (1) ИМАТЕ НАВЪРШЕНИ 18 ГОДИНИ, (2) ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО (3) СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ГО ПРИЕМАТЕ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО НЕ МАРКИРАЙТЕ ОТМЕТКАТА И НАПУСНЕТЕ САЙТА.