Нашият софтуер е програмиран за наблюдение на информацията на всеки мобилен телефон, който е Ваша собственост, който използвате или, за който имате права да го наблюдавате.
Вие трябва да информирате собствениците на телефона, на който е инсталиран SmartSpy софтуера, че те се наблюдават.
Ако не са уведомени това може да е в противоречие с местните закони.
Отговорност на собственика на лицензното копие на SmartSpy е сам да провери и да се подчини на всички закони, които са в противоречие по отношение на употребата на SmartSpy софтуера.
Ако не сте наясно с местните закони се консултирайте с адвокат преди употребата на SmartSpy софтуера.
ПодслушваненаGSM.com не поема никакви задължения и отговорности за всякакви злоупотреби или щети причинени от SmartSpy софтуера.
С покупката, изтеглянето, инсталирането и използването на SmartSpy софтуера Вие се съгласявате с написаното по-горе и приемате Лицензионното споразумение и всички Изменения и Приложения към него.